L

ADVOKATENE
ENOKSEN & STEIRO AS

Vi holder til i tredje etasje i Avishuset,
Rådhusgata 2, på Sortland.
Ta heisen opp i tredje etasje hvor vi har resepsjon, møterom og kontorer.

Postboks 53
8401 Sortland

Tlf: 76 11 36 00
Faks: 76 11 36 01
post@enoksensteiro.no

w

Gard Rødsand Kvernmo

ADVOKAT
+47 932 87 084
gard@enoksensteiro.no

14.09.201808:57 Ørn Ulf

Fagområder:

Arbeider variert innenfor firmaets fagområder, herunder:

  • Arv, skifte og familierett
  • Kontraktsrett
  • Fast eiendom
  • Tvangsfullbyrdelse og konkurs 

Praksis:

2016-             Advokat, Advokatene Enoksen & Steiro AS
2014-2016     Advokatfullmektig, Advokatene Enoksen & Steiro AS
2013-2014     Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wold AS
2012-2012     Førstekonsulent, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Utdanning: 

2012             Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo


Annet:

  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Advokatbevilling 2016

Språk:

  • Engelsk