SANDRA ANITA TØNNE

ADVOKATFULLMEKTIG
+47 452 93 263
sandra@enoksensteiro.no

FAGOMRÅDER

Arbeider variert innenfor firmaets fagområder.

ARBEIDSERFARING

2020 -                    Advokatfullmektig, Advokatene Enoksen & Steiro

2020                      Juridisk rådgiver, Fylkesmannen i Nordland

UTDANNING

2018                      Master i Rettsvitenskap, UiT Norges Arktiske universitet

2018                      LL.M (Master of Laws) in Law of the Sea

ANNET
  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Fylkesråd for utdanning, Nordland fylkeskommune 2019 - 2020
  • Fylkestingsrepresentant Nordland fylkeskommune 2015 – d.d
  • Styremedlem i Nordland Arbeiderparti 2015 – d.d
  • Leder i kontrollutvalget, Træna kommune 2015 - 2019
SPRÅK
  • Engelsk