SANDRA ANITA TØNNE

ADVOKATFULLMEKTIG +47 452 93 263
sandra@enoksensteiro.no

22.01.202109:03 Målfrid Berg

FAGOMRÅDER

Arbeider variert innenfor firmaets fagområder.

PRAKSIS

2020 -                  Advokatfullmektig, Advokatene Enoksen & Steiro

2020 – 2020       Juridisk rådgiver, Fylkesmannen i Nordland

UTDANNING

2018                    Master i Rettsvitenskap, UiT Norges Arktiske universitet

2018                      LL.M (Master of Laws) in Law of the Sea

ANNET

  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Fylkesråd for utdanning, Nordland fylkeskommune 2019 - 2020
  • Fylkestingsrepresentant Nordland fylkeskommune 2015 – d.d
  • Styremedlem i Nordland Arbeiderparti 2015 – d.d
  • Leder i kontrollutvalget, Træna kommune 2015 - 2019

SPRÅK

  • Engelsk
, click to open in lightbox